Skip to main content

PART OF
Additional Collections
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 11,244
favorite 0
comment 0
Norrländska slägter: genealogiska och biografiska anteckningar / samlade af O. C. Ahlström. - 2. vol. - Östersund, 1890-1892. Digitaliseringen gjorde hos Nordkalottbiblioteket i Övertorneå
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, c.o. ahlström,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 5,960
favorite 0
comment 0
Erik Strömbäcks hemsidor om Vånafjärden genom historien - byn och människorna
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd l böcker, bergmankällor, kalix avd f...
publicaccesstvsweden
collection
73
ITEMS
5,616
VIEWS
collection
eye 5,616
Public Access TV programmes in Sweden
Topic: Sweden
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 5,046
favorite 0
comment 1
Hernösands stifts historia och herdaminne, Härnösand 1876-1879 av Jakob Fredrik Biberg. Digitaliserad och hämtad från Nordkalottbiblioteket i Övertorneå.
favorite ( 1 reviews )
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, herdaminne,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Diverse
image
eye 3,556
favorite 0
comment 0
Bilder till arkivet
Topics: bilder, arkivet
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 2,919
favorite 0
comment 0
Opublicerat manus av Adrian Wennstrom från 1960-talet. Behandlar Karlsborgsverkens historia (Kalix) från 1860-talet och in på 1900-talet. Manuset ägs av Billerud i Kalix, som också gett sitt tillstånd till publiceringen. Originalmanuset är här återgivet i två avskrifter, dels Anneli Strandbergs avskrift och dels Everth Johanssons OCR-scannade version (manuellt rättad).
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, karlsborg, j.a. bergman, david hummel, bergman och...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 2,391
favorite 0
comment 0
En gammal bondby i bild av Ture Strömbäck
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, vånafjärden,...
Ãstersund 1890-92 För att se filmer på Filmarkivet behöver du en webbläsare som stöder HTML5/MP4 eller Flash/javascript.
( 1 reviews )
Topic: magnuspagang
Gunnar Bergmans bok från 1931 om Björkfors gamla bruk i Nederkalix socken. Boken beskriver stora delar av Johan Bergman Olsons karriär, med ett särskilt fokus på verksamheten i Kalix.
Topics: björkfors, kalix, johan bergman olson, gunnar bergman, historisk skogsexport från kalix älvdal,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 1,913
favorite 0
comment 0
Boken är skriven av Gustaf Bergman, son till Johan Bergman Olson, och läkare och forskare i Uppsala. Boken utgavs i "Uppsala universitets årsskrift" under åren 1869-77.
Topics: gustaf bergman, uppsala, folksjukdomar, frossa, rödsot, historisk skogsexport från kalix älvdal,...
Source: http://www.archive.org/details/omsverigesfolks00berggoog
C-uppsats från Luleå tekniska universitet av Viktoria Lundbäck. Johan August var en man med stor makt och starkt inflytande i Kalixbygden under senare delen av 1800-talet. När sågverksindustrin växte fram i Kalix var J. August en nyckelperson, han blev även delägare i den mycket framgångsrika handelsfirman Bergman Hummel & C:o. Men som brukligt var för 1800-talets företagare hade J. August även intressen på andra områden. På sina två herrgårdar Björkfors och Grytnäs...
Topics: j.a. bergman, historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, nordanskär, kalix avd l...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 1,633
favorite 0
comment 0
En uppsats om Gyljens historia och om framtida utvecklingsmöjligheter av Bernt Nilsson från 1998. PDF-kopia av webbplats.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, kalix avd f...
Norrbottens läns kongl.hushållningssällskaps handlingar. 1864-1869. Digitaliseringen kommer från Nordkalottbiblioteket.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, norrbotten,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 1,228
favorite 0
comment 0
Ernst Bergman "Bergmaniana" underlag till Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar nr 2: Johan Bergman Olsons föräldrar, syskon, barn bakåt till Moses Persson på 1600-talet
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, ernst bergman,...
Minne af presterskapet i Lappmarks-församlingarne inom Hernösands stift, Umeå 1853 av Isak Grape. Digitaliserad och hämtad från Nordkalottbiblioteket, Övertorneå
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd l böcker, lappmarkens herdaminne,...
I två delar. Jon Engströms resa genom bl.a. Norrbotten år 1834. Engström är bl.a. kritisk mot tjärbränningen som han menar borde ersättas med uppodling. Digitaliseringen kommer från Norkalottbiblioteket i Övertorneå
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, kalix f norrbotten,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 1,184
favorite 0
comment 0
En kortfattad historik om Tuna säteri i Österåkers socken av Henning Loggert, november 1976.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, kalix avd f bergman...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 1,147
favorite 1
comment 0
av J.A. Englund. Digitaliseringen kommer från Nordkalottbiblioteket.
Topics: laestadius, religion, lars levi laestadius, j.a. englund, historisk skogsexport från kalix...
Ett utlåtande från Kammarkollegiums skogskommitté från 1872. Den digitala versionen hämtad från Nordkalottbibliotekets samlingar.
Topics: bergmankällor, kronoskog, stockfångst, kengis bruk, pajala, övertorneå, meldercreutz,...
Norrbottens läns kongl. hushållningssällskaps handlingar 1870-75, Luleå 1870. Med statistisk uppgift från Piteå sockens hushållsgille för år 1873. Digitaliserad av och hämtat från Nordkalottbiblioteket.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd l böcker, norrbottens läns...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 976
favorite 0
comment 0
Företaget Hem på landet startades 1899 på initiativ av Carl Alm d.y. Deras affärsidé var att köpa upp egendomar för att bygga hem för främst hantverkare och arbetare. Man började med Duvbo i Sundbyberg och och senare Solhem i Spånga socken. Denna skrift är från 1903 och ursprungligen digitaliserad hos Stockholmskällan.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, carl alm, duvbo, solhem, sundbyberg, spånga, ab hem på...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 969
favorite 0
comment 0
Svartbäcksgatan 15 i Uppsala
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, uppsala,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Kartor och fastighetshandlingar
texts
eye 936
favorite 0
comment 0
Laga skifte i Rolfs by 1851
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd j lantmäterihandlingar, rolfs, rolfs by, laga...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 869
favorite 0
comment 0
Personligt relaterade handlingar för bankokommissarien Emanuel Deutsch och hans syster Henrika, gift Bergman. 1830-80
Topics: kalix avd f biographica emanuel deutsch, kalix avd f biographica henrika bergman, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 834
favorite 0
comment 0
Grytnäs herrgård i Kalix, exteriör. Bilden är sannolikt tagen under andra halvan av 1870-talet.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, grytnäs, grytnäs herrgård
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergbom Svanberg & Co
texts
eye 816
favorite 0
comment 0
Utdrag ur domboken från 1883-01-10: tvist mellan Bergbom Svanberg & Co och Bergman Hummel & Co
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergbom svanberg & co, kalix avd f tvist med bergman...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 802
favorite 0
comment 0
En fotobok om byn Vånafjärden, en by i Kalix, 2010 av Ture Strömböck, återgiven med tillstånd av författaren.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Kartor och fastighetshandlingar
texts
eye 801
favorite 0
comment 0
Lantmäteristyrelsens arkiv: Nederkalix socken, Näsbyn, Laga skifte 1864. Hämtat från Lantmäteriet, äldre handlingar med utslocknad upphovsrätt
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd j lantmäterihandlingar, näsbyn, laga skifte
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 748
favorite 0
comment 0
En tryckt förteckning över tillgångarna hos Aktiebolaget Bergman, Hummel & Co, daterad Nederkalix den 5 sept. 1895. Här redovisas bl.a. företagets skogar, bl.a. fördelade på skattehemman och kronohemman.
Topics: bergman, hummel, nederkalix, skattehemman, obligationslån, historisk skogsexport från kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts
eye 748
favorite 0
comment 0
P.A. Svanbers inkomstdeklaration
Topics: kalix id 389-391, avd g, historisk skogsexport från kalix älvdal, ekonomi, inkomst, deklaration
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 727
favorite 0
comment 0
Artiklar ur KalixforskarNytt nr 1 och 2 år 2002. De berättar om Carlsborgs förhistoria som lastageplats och om sågarnas tillkomst samt om hur namnet Carlsborg uppkom.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings arkiv, lastageplats,...
J.A. Bergmans koncepthandlingar från rättegången mot Bergbom Svanberg 1883
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f bergbom, svanberg & co,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 673
favorite 0
comment 0
Ernst Bergmans släktforskning, "Bergmaniana", delvis brandskadat
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, ernst bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Evert Taubes arkiv
texts
eye 663
favorite 0
comment 0
Osorterat material från Anna Sällströms arkiv
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, Evert Taubes arkiv, anna sällström
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 647
favorite 0
comment 0
Brev till Emil Bergman 1854-63
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, maria bergman, emil...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 645
favorite 0
comment 0
Olika brev till C.H. Bergman från perioden 1859-94
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, c.h. bergman, john...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 631
favorite 0
comment 0
Ett förslag till rekonstruktion av AB Båtskärsnäs, troligen från 1911
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 622
favorite 0
comment 0
Ett föredrag av Ernst Bergman om förfäderna till Johan Bergman Olson på hans rent manliga släktlinje, i bl.a. Piteå och Skellefteå.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, ernst bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 612
favorite 0
comment 0
Författare: Bergman, Emanuel Wilhelm. Anteckningar om lappmarken, särskildt med hänseende till kristendomens införande därstädes, Stockholm 1891, särtryck ur Historisk tidskrft, 1891, s 209-232. Digitaliseringen hämtad från samlingarna vid Nordkalottbiblioteket, Övertorneå
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd l böcker, bergmankällor, e.w. bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 611
favorite 0
comment 0
Beskrivning över Gyljens bruksanläggning "med dertill hörande Hemman och Hemman m.m. uti Norrbotten", Carl Magnus Robson. Digitaliseringen kommer från Nordkalottbiblioteket.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, gyljen,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 605
favorite 0
comment 0
Personliga och andra handlingar som relaterar till Gustaf Bergman och hans hustru Maria Bergman, född Wetterdal. 1870-1927
Topics: kalix avd f biographica gustaf bergman, kalix avd f biographica maria bergman, historisk...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 604
favorite 0
comment 0
Lånekontrakt mellan AB Båtskärsnäs å ena sidan och å den andra sidan Bankaktiebolaget Stockholm-Övre norrland, Sundsvalls enskilda bank; Norrbottens enskilda bank och AB Nordiska kreditbanken.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 598
favorite 0
comment 0
Brev från Gustaf Bergman till professor Edward Clason 1878
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 597
favorite 0
comment 0
Den digitala delen av Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal flyttar nu in helt och hållet på Internet Archive. Ekomuseet har sedan tidigare den största svenska samlingen på världens största öppna digitala arkivplats, Internet Archive. Ekomuseet byter ansikte genom flytten, men du kan fortsatt nå det på samma webbadress www.historiskskogsexport.se! Nu finns allting samlat på ett ställe: virtuella utställningar, besöksmål med audioguider (under uppbyggnad), de 45...
Topics: internet archive, ekomuseet flyttar, flyttar, flyttar in
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 596
favorite 0
comment 0
Son till Gustaf Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, abel bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 596
favorite 0
comment 0
med uppsatser om skogsarbetare av bl.a. Kramer
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd l böcker
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 590
favorite 0
comment 0
Månadsvisa trafikuppgifter för Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg för åren 1887-1905. Inte fullständigt.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 581
favorite 0
comment 0
Psalmer vid Henrika Bergmans begravning 25 oktober 1880
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica familjen...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 576
favorite 0
comment 0
Carl Henrik Bergmans testamente
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica familjen bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 554
favorite 0
comment 0
Brev från C.H. Bergman till Frans Flix 1863-93
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, c.h. bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 550
favorite 0
comment 0
Brev till Manne Bergman (son till Gustaf Bergman) 1893-1904
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 549
favorite 1
comment 0
Reglemente för personal, lönelistor, annan ekonomi etc. för Stockholm-Rimbo Järnväg nära sekelskiftet 1900
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f stockholm-rimbo järnväg,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 545
favorite 0
comment 0
En kort introduktionsfilm om bakgrunden till Kalix-Waldemarsudde Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, johan bergman olson, kalix, waldemarsudde
Samzelius, Hugo, 1867-1918 Etnografiska studier från Överkaliks socken i Norrbottens län - några anteckningar från den nordligaste svenskbygden / Hugo Samzelius. - Stockholm, 1892. - S. 46-63 ; 24 cm. Ur Nordiska museets arkiv.
Topics: bergmankällor, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd l litteratur, överkalix, hugo...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 533
favorite 0
comment 0
Div. tekniska PM, beräkningar och artiklar som berör tåg för Stockholm-Rimbo järnväg och Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar. Daterade omkring sekelskriftet 1900
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f stockholm-rimbo järnväg, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 532
favorite 0
comment 0
Håkan Nihlmans stora genomgång av industrier och sjöfart runt Familjen Bergman Olson från Kalix och Waldemarsudde
Topics: bergmankällor, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd l litteratur,...
Framstående kyrkans män härstammande från Vester- och Norrbotten, Luleå 1889 av Englund, Jakob Albert. Digitaliserad och hämtad från Nordkalottbiblioteket, Övertorneå
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, svenska kyrkan,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by XX
texts
eye 527
favorite 0
comment 0
Norrbottens läns hushÃ¥llningssällskaps handlingar 1870-75. Här provar vi lite löptext.
Topic: magnuspagang
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 524
favorite 0
comment 0
114 st brev från år 1857, till J.A. Bergman från fadern Johan Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare johan bergman olson,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 502
favorite 0
comment 0
Artur Hazelius inbjudan till Johan August Bergman år 1883 med beskrivning över det planerade bygget av det som kom att bli Nordiska museet på Djurgården i Stockholm.
Topics: kalix avd e inbjudningar, nordiska museet, artur hazelius, kalix avsändare artur hazelius, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Södra Roslags Kustbanas arkiv
texts
eye 494
favorite 0
comment 0
Bolagsstämmo- och styrelseprotokoll (med bilagor) från Södra Roslags Kustbana 1897-1903
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, södra roslags kustbanas arkiv, kalix avd a...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts
eye 478
favorite 0
comment 0
Säljvillkor upprättat av bröderna Nils Albert och Wärner Rönnbäck.
Topics: kalix id 111-113, kalix avd f sangis, historisk skogsexport från kalix älvdal,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 473
favorite 0
comment 0
En skönlitterär berättelse om Isac och Jonas Rothovius, lärare till Axel Oxenstjerna och senare biskop i Åbo, resp. superintendent i Kalmar. Isac Rothovius tillhörde förfäderna till Johan Bergman Olsons hustru henrika Deutsch. Detta är ett utdrag ur den digitala versionen av texten från Projekt Runeberg.
Topics: rothovius, oxenstjerna, åbo, kalmar, superintendent, biskop, bergmankällor, historisk skogsexport...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 471
favorite 0
comment 0
Brev till Axel och Sofie Euren 1854-69
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, c.h. bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 467
favorite 0
comment 0
En uppsats om superintendenten Jonas Rothovius i "Läsning för svenska folket" från 1919. Jonas Rothovius var bl.a. en av förfäderna till Johan Bergman Olsons hustru Henrika Deutsch. Detta är ett utdrag ur den digitala versionen av texten från Projekt Runeberg.
Topics: rothovius, getapojken, kyrkochef, superintendent, kalmar, bergmankällor, historisk skogsexport...
Johan August Bergmans aktieförteckning för sitt innehav i AB Bergman Hummel & Co
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd d aktieförteckningar,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 460
favorite 1
comment 0
Brödspade eller Bakfjöl Material: Trä
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Födans beredning, Brödbakning, Brödspadar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 450
favorite 0
comment 0
Handlingar rörande Tuna, Österåker
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f tuna, tuna
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Stenströmshandlingar
texts
eye 433
favorite 0
comment 0
Indrivning av skuld. Käranden: J.W. Stenströms sterbhus, Nederkalix. Svaranden: Johan Gustaf Jönsson, Tärendö.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, stenströmshandlingar, j.w. stenström, sterbhus, j.w....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 430
favorite 0
comment 0
En tryckt förteckning över böcker för allmänna boksamlingar, sockenbibliotek, skolbibliotek, folkhögskolebibliotek m.m. 1877
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd ö övriga handlingar,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts
eye 428
favorite 0
comment 0
Notarie Simon Svanbergs inkomstdeklaration.
Topics: kalix id 412-416, avd g, historisk skogsexport från kalix älvdal, ekonomi, inkomst, deklaration
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 428
favorite 0
comment 0
Tre tidningsklipp från 1879 om Kalix Ångsågs AB
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f kalix ångsågs ab,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 428
favorite 0
comment 0
Från polcirkelns regioner : skildr. från Neder- och Öfver-Kalix’ socknar. – Stockholm: Norstedt, 1892. – 67 s. ; 19 cm. ; ill. Med karta över Över- och Neder Kalix. Digitaliserad av Nordkalottbiblioteket
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, nederkalix, heurgren, norrbotten, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Filipsborgsarkivet
texts
eye 426
favorite 0
comment 0
P.A. Svanbergs inkomstdeklaration.
Topics: kalix id 404-408, avd g, historisk skogsexport från kalix älvdal, ekonomi, inkomst, deklaration
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Play
movies
eye 422
favorite 0
comment 0
Agneta Lundström berättar om sin uppväxt på Stora Rosenvik på Djurgården i Stockholm. Filmat av Anders Bergman och redigerat av Magnus Cedergren 2012. Filmen på Youtube
Topics: stora rosenvik, rosenvik, djurgården, agneta lundström